Blog single image

سریع غذا خوردن، قورت دادن، خوردن مایعات وسط غذا و خطرچاقی

اگرچه میزان کالری دریافتی، درصد چربی و دیگر درشت مغذی‌های موجود در غذا در کنترل وزن نقش مهمی‌ دارند، ولی در رژیم‌های غذایی نوین اهمیت رفتارهای تغذیه‌ای بیش از پیش گردیده است. نــتــایــج مــطــالـعـات جـدیـد نـشـان می‌دهد ترکیب سریع غذا خـوردن و غـذا خـوردن تـا احـسـاس سـیری کامل یا احساس پر شدن (سیری مکانیکی) خطر چاقی را 3 برابر می‌کند. در گذشته دسـتـرسـی به مواد غذایی در دنیا  به فراوانی حال حاضر نبود و افـراد بـرای تـهـیـه یـک وعـده غـذایـی بـایـد وقـت قـابل توجهی را صــرف مــی‌کــردنــد تــا هــنــگــام ظــهــر یــا شـب وعده غذایی را با خــانــواده داشــتــه بــاشــنـد. این باعث می‌شد حجم غذای کمتری خورده و در نهایت کمتر چربی ذخیره می‌کردند .آنچه مسلم است تغییر رفتارهای غذایی به دلیل زندگی ماشینی امــروز بــاعــث شــده اســت شــیــوع چــاقــی طــی ســال‌هـای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کند.

هنگامی که غذای خود را تند و تند قورت می‌دهید، گرچه معده‌ی شما پر می‌شود اما به مغزتان زمان کافی نمی‌دهید تا این پری را ثبت کند. هنگامی که مغز شما هنوز در ابهام است، اشتهایتان هم زیاد، به هین ترتیب به خوردن ادامه می‌دهید. طبق مطالعه‌ایی که در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسید، این ادعا اثبات شد و مشخص شد که خوردن غذا با سرعت متعادل موجب ترشح هورمون‌هایی می‌شود که به مغز فرمان می‌دهد، دیگر کافیست. سعی کنید غذای خود را آرام بجویید، طعم و عطر هر تکه را بچشید و از آداب یک وعده‌ی خوب لذت ببرید. پیش از آنکه تصمیم بگیرید دوباره به سراغ غذا بروید، ۲۰ دقیقه صبر کنید. در این ۲۰ دقیقه به مغز زمان کافی می‌دهید تا سیگنال‌های اشباع‌شدگی را مخابره کند. در تغذیه سالم می بایستی از مصرف هرگونه مایعات حتی آب، نیم ساعت قبل از وعده اصلی غذا تا یک ساعت بعد از آن خوداری شود. و توصیه میشه که روزانه حداقل هشت لیوان آب و هر لیوان در یک ساعت به صورت جرعه جرعه میل گردد.علت اصلی خوردن آب وسط غذا می تواند به خاطر تندخوردن و عدم جویدن کامل غذا باشد.چون در این صورت غذا به طور کامل با بزاق دهان مخلوط نشده و علاوه بر اینکه لقمه های غذا به خوبی خرد و یکنواخت نمی گردد آنزیم های موجود در بزاق نیز به خوبی وظیفه خودشون را انجام نداده و لقمه خشک وارد گلو شده که باعث گرفتگی و مصرف مایعات می شود. لذا علم تغذیه توصیه می کند تا "غذاها به آرامی و به طور کامل جویده شوند". از طرف دیگر توصیه می کند تا برای حذف مایعات در حین غذا خوردن، ماست هر وعده به صورت کم کم در طول خوردن ناهار یا شام میل شود.

دکتر سید حسین حسینی قابوس- بنیانگذار فیت اسمارت